Jestes tutaj: Start

 
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU
System kontroli dostępu ma na celu poprawę stanu bezpieczeństwa chronionego obiektu, drogą ograniczenia ruchu znajdujących się w nim osób. Realizacja tej funkcji wiąże się z koniecznością identyfikacji tych osób.

W najprostszym przypadku służą do tego karty identyfikacyjne , stanowiące rodzaj elektronicznej przepustki, której "sprawdzanie" odbywa się za pośrednictwem zainstalowanych w obiekcie czytników . Po zidentyfikowaniu karty, system weryfikuje poziom uprawnień jej posiadacza i podejmuje decyzję, co do zwolnienia blokady danego przejścia. Jeśli uprawnienia nie są wystarczające, przejście nie zostaje odblokowywane.

Dane dotyczące prób odryglowania poszczególnych przejść są gromadzone w pamięci jednostki centralnej systemu, przez co możliwe jest odtworzenie tras przemieszczania się każdej z osób. Rejestrowane są także godziny przekraczania poszczególnych przejść, co z kolei pozwala na indywidualną kontrolę czasu pracy pracowników obiektu.

Karty identyfikacyjne są tanie i łatwe w użyciu, mają jednak swoje wady. Najważniejszą z nich jest możliwość kradzieży karty przez osobę niepowołaną, która tym samym uzyskuje dostęp do wnętrza chronionych obszarów. Z tego powodu coraz większą popularność zdobywają tak zwane biometryczne metody identyfikacji osób , bazujące na analizie fizycznych cech ciała ludzkiego.

Najpopularniejszą z tych metod jest analiza linii papilarnych lub analiza odcisku całej dłoni. W systemach biometrycznych o wysokim poziomie bezpieczeństwa stosowane są czytniki identyfikujące osoby na podstawie analizy wyglądu tęczówek oczu . Rozwiązania takie stosuje się między innymi w wojsku i w obiektach specjalnych o szczególnym rygorze.

Osobnym problemem jest działanie systemu kontroli dostępu w sytuacjach wyjątkowych, na przykład podczas pożaru. Zamknięte przejścia stanowiłyby pułapkę dla przebywających w obiekcie osób. Z tego powodu wszystkie systemy kontroli dostępu są wyposażone w urządzenia, pozwalające na natychmiastowe otwarcie przejść w przypadku zagrożenia.

W wielu przypadkach możliwa jest integracja systemu kontroli dostępu z systemem sygnalizacji włamania i napadu. Jest to uzasadnione zarówno względami technicznymi jak i ekonomicznymi. Przykładem takiego rozwiązania jest system Advisor Master firmy Aritech, łączący funkcje alarmowe i kontrolne.
Projektując i instalując systemy kontroli dostępu bazujemy na markowym sprzęcie, produkowanym przez takie firmy jak GE Interlogix, Kantech, Roger, Satel. Oprócz sprzętu pochodzącego od wymienionych firm, jesteśmy w stanie dostarczyć i zainstalować systemy innych, dostępnych na rynku producentów.

Jak widać, stopień komplikacji systemów kontroli dostępu jest na tyle duży, że ich realizacji mogą się podjąć tylko osoby dysponujące odpowiednią wiedzą i wysokimi kwalifikacjami.

Firma RB SYSTEM oferuje Państwu swoją pomoc na każdym etapie realizacji systemu kontroli dostępu, począwszy od wstępnej analizy sytuacji, poprzez tworzenie koncepcji, etap projektowania, kompletacji sprzętu, instalacji i uruchomienia systemu, a także jego eksploatacji i konserwacji. Podejmujemy się także konserwacji istniejących już systemów.

 
© 2016 RB system

wykonanie : DREAMLOGIC